Skončeno !

Porota

Předseda poroty
Andrey Kokoulin Rusko
Dozorující
Hana Švehlová Slovenská republika

Dle pravidel IDO byla nominována porota

Dita Hejníková Česká republika
Sörensen Mirian Dánsko
Szántó Peter Maďarsko
Blazani Flavio Itálie
Nita Margorzata Polsko
Slavković Nebojša Srbsko
Marina Opltová Slovenská republika
Dr. Zagorc Meta Slovinsko

Jako voluntary porotce se účastní

Dana Klasová Česká republika
Edita Tóthová Slovenská republika
Svetlana Subotic Srbsko
Partneři
Oficiální hotel
Taneční skupina Freedom
Gagarinova 19, 400 11 Ústí nad Labem
Telefon: 739 057 315
Email: sekretariat@ts-freedom.cz
Copyright © 2018
taneční skupina Freedom